[1]
Romadlon, D.A. and Septi, D. 2021. Buku Ajar Membenarkan Allah Dalam Iman: Membaca Aqidah Dengan Nalar Kritis. Umsida Press. (Aug. 2021), 1-136. DOI:https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-40-7.