(1)
Romadlon, D. A.; Septi, D. Buku Ajar Membenarkan Allah Dalam Iman: Membaca Aqidah Dengan Nalar Kritis. umsidapress 2021, 1-136.