(1)
Nadlif, A.; Amrullah, M. Buku Ajar Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan – 1 (AIK- 1). umsidapress 2021, 1-146.