(1)
Fahyuni, E. F. Buku Ajar Inovasi Konselor Sebaya Di Sekolah (Dalam Perspektif Pendidikan Islam) . umsidapress 2021, 1-77.