(1)
Astutik, A. P. Wawasan Kebangsaan: Negara Pancasila Sebagai Darul ‘Ahdi Wa Al Syahadah. umsidapress 2021, 1-45.