(1)
Wati, E. R.; Karangbong, T. P. D. Taman Bermain Asyik. umsidapress 2019, 1 -113.