Romadlon, D. A., & Septi, D. (2021). Buku Ajar Membenarkan Allah Dalam Iman: Membaca Aqidah Dengan Nalar Kritis. Umsida Press, 1-136. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-40-7