Jamaaluddin, & hadidjaja, D. (2021). Buku Ajar Menggambar Teknik Elektro. Umsida Press, 1-148. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-86-5