Fahyuni, E. F. (2021). Buku Ajar Bimbingan Dan Konseling Islami Di Sekolah. Umsida Press, 1-117. https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-16-4