ROMADLON, D. A.; SEPTI, D. Buku Ajar Membenarkan Allah Dalam Iman: Membaca Aqidah Dengan Nalar Kritis. Umsida Press, p. 1-136, 14 Aug. 2021.