CHOIRIYAH, I. U.; MURSYIDAH, L. Buku Ajar Administrasi Pemerintah Daerah. Umsida Press, p. 1-138, 15 Aug. 2021.