MAIKA, M. R. Buku Ajar Ekonomi Islam. Umsida Press, p. 1-203, 22 Aug. 2021.