KUSUMA, K. A. Pengantar Ilmu Ekonomi Islam. Umsida Press, p. 1-140, 23 Aug. 2021.