RINATA, E. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pathologi I ( KEHAMILAN ) . Umsida Press, p. 1-99, 29 Aug. 2021.