Nadlif, Ainun, and Muhlasin Amrullah. 2021. “Buku Ajar Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan – 1 (AIK- 1)”. Umsida Press, August, 1-146. https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-75-1.