Astutik, Anita Puji. 2021. “Wawasan Kebangsaan: Negara Pancasila Sebagai Darul ‘Ahdi Wa Al Syahadah”. Umsida Press, September, 1-45. https://doi.org/10.21070/2019/978-623-7578-65-9.