Amir, Mohammad Faizal. 2021. “Buku Ajar Mata Kuliah Bilangan Untuk Guru Sekolah Dasar: Suatu Pendekatan Konseptual”. Umsida Press, August, 1-132. https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-98-0.