Romadlon, D. A. and Septi, D. (2021) “Buku Ajar Membenarkan Allah Dalam Iman: Membaca Aqidah Dengan Nalar Kritis”, Umsida Press, pp. 1-136. doi: 10.21070/2020/978-623-6833-40-7.