Jamaaluddin and hadidjaja, D. (2021) “Buku Ajar Menggambar Teknik Elektro”, Umsida Press, pp. 1-148. doi: 10.21070/2020/978-623-6833-86-5.