Nadlif, A. and Amrullah, M. (2021) “Buku Ajar Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan – 1 (AIK- 1)”, Umsida Press, pp. 1-146. doi: 10.21070/2017/978-979-3401-75-1.