Fahyuni, E. F. (2021) “Buku Ajar Bimbingan Dan Konseling Islami Di Sekolah”, Umsida Press, pp. 1-117. doi: 10.21070/2018/978-602-5914-16-4.