Fahyuni, E. F. (2021) “Buku Ajar Inovasi Konselor Sebaya di Sekolah (Dalam Perspektif Pendidikan Islam) ”, Umsida Press, pp. 1-77. doi: 10.21070/2018/978-979-3401-93-5.