Al-Jufri, F. M., Anshori, I. and Fahyuni, E. F. (2021) “Menjadi Guru Yang Well Being Di Masa Pandemi Covid-19”, Umsida Press, pp. 1-115. doi: 10.21070/2021/978-623-6292-09-9.