Astutik, A. P. (2021) “Wawasan Kebangsaan: Negara Pancasila Sebagai Darul ‘Ahdi Wa Al Syahadah”, Umsida Press, pp. 1-45. doi: 10.21070/2019/978-623-7578-65-9.