Fahyuni, E. F. (2021) “Buku Ajar Psikologi Perkembangan”, Umsida Press, pp. 1-124. doi: 10.21070/2019/978-602-5914-61-4.