[1]
D. A. Romadlon and D. Septi, “Buku Ajar Membenarkan Allah Dalam Iman: Membaca Aqidah Dengan Nalar Kritis”, umsidapress, pp. 1-136, Aug. 2021.