[1]
A. P. Astutik, “Wawasan Kebangsaan: Negara Pancasila Sebagai Darul ‘Ahdi Wa Al Syahadah”, umsidapress, pp. 1-45, Sep. 2021.