Romadlon, D. A., and D. Septi. “Buku Ajar Membenarkan Allah Dalam Iman: Membaca Aqidah Dengan Nalar Kritis”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-136, doi:10.21070/2020/978-623-6833-40-7.