Al-Jufri, F. M., I. Anshori, and E. F. Fahyuni. “Menjadi Guru Yang Well Being Di Masa Pandemi Covid-19”. Umsida Press, Sept. 2021, pp. 1-115, doi:10.21070/2021/978-623-6292-09-9.