Suryawinata, M., A. B. M, M. D. D, A. Maswa, W. Widyasari, D. R. S, M. Ulfah, Y. Mayastika, F. Fahmi, N. E. Putri, A. Ridho, N. Firdaus, S. Maisaroh, and N. R. Jayanti. “Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Cembor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojoketro”. Umsida Press, June 2019, pp. 1- 42, doi:10.21070/2019/978-623-7578-26-0.