Rinata, E. “Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pathologi I ( KEHAMILAN ) ”. Umsida Press, Aug. 2021, pp. 1-99, doi:10.21070/2019/978-623-578-11-6.